X
Produkt byl přidán do objednávky.
Zpět
Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě eshop.tza.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu eshop.tza.cz. Blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost TZA, spol. s r.o., 69602 Ratíškovice 376, IČ: 25316532, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložce 24997 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto OP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Podáním závazné objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a zavazuje se je v plné míře respektovat

2. Objednávka

Zboží je objednáváno prostřednictvím formuláře. Pouze řádně vyplněná objednávka, která obsahuje veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávka kupujícího podaná prostřednictvím internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající neručí za omyly a chyby v objednávce ze strany kupujícího. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující odesláním objednávky bere na vědomí výši kupní ceny, způsob dopravy a platební podmínky.

3. Dodací podmínky

 Prodávající dodá kupujícímu jím objednané zboží, a to za podmínek uvedených v kupní smlouvě a v těchto OP.

Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony, vyobrazení zboží a ostatní údaje obsažené na eshop.tza, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
Obrázky u produktů jsou vyobrazením typu produktu a jsou ilustrační.

Kupující se zavazuje jím objednané zboží převzít a řádně a v termínu splatnosti uhradit celou jeho kupní cenu. Objednávky z internetového obchodu zasíláme do České republiky. Slovensko a ostatní země pouze po předchozí dohodě.

 4. Termín dodání zboží, ceny zboží

Dodávky objednaného zboží realizuje prodávající dle jeho dostupnosti, v co možném nejkratším termínu, obvykle 3 - 7 pracovních dní. Předpokládaný termín doručení může být upřesněn při potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Cena u zboží, které není skladem je cena orientační, kterou nelze zpětně vymáhat, při objednávce Vás budeme kontaktovat a sdělíme přesnou cenu a termín dodání.
 V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Za splnění objednávky se považuje datum odeslání zboží – ne datum doručení. Přepravní služba a Česká pošta mají doručovací doby dle vlastních směrnic.

Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího delší než 15 dnů je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.

5. Platební podmínky

Kupní cenu je kupující povinen hradit na dobírku včetně přepravních nákladů nebo poštovného v okamžiku převzetí zásilky. Jestliže prodávající přistoupí na způsob bezhotovostních úhrad, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury prodávajícího, a to nejpozději v den splatnosti této faktury. Doba splatnosti se sjednává na 10 dnů po jejím vystavení. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnictví).

Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

Daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Na zboží, které je na eshop.tza.cz ve slevě, nejsou poskytovány žádné další slevy.

Ceny v internetovém obchodě a v kamenné prodejně jsou rozdílné.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží - to zn., že do 14 dnů má být doručeno prodávajícímu do provozovny, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu tza@tza.cz. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) a bude odečten manipulační poplatek v výši 100,-Kč od ceny vráceného zboží. Manipulační poplatek zahrnuje náklady při manipulaci s vráceným zbožím a poštovné za vracení ceny zboží. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

 7. Doprava

V České republice zasíláme zboží obchodním balíkem na dobírku nebo přepravní službou.

Obchodní balík České pošty - od 1.1.2012 Balík Do ruky - nelze použít pro autobaterie

 • Zboží Vám bude doručeno většinou do 24 hodin od odeslání (nikoliv od objednání) na Vámi udanou adresu
 • Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou
 • Dodání zajišťuje Česká pošta, s. p.
 • Česká pošta přepravuje obchodní balíky do hmotnosti 30kg a hodnoty 100 000,-Kč.
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné situaci řešit dle aktuálního reklamačního postupu České pošty. Bližší informace naleznete na www.cpost.cz
 • Cena zásilky dle aktuálního ceníku České pošty v době odeslání zásilky

      DPH je učtováno dle platné legislativy 

Přepravní služba TOP TRANS - použít pro autobaterie

Zboží vám bude doručeno většinou do 24 hodin od odeslání (nikoliv od objednání) na Vámi udanou adresu. 

 • Slovensko do 2-3 dní
 • Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou
 • Dodání je zajišťováno spediční firmou TOP TRANS
 • TOP TRANS přepravuje zásilky do hmotnosti 3000kg.  Každá zásilka přepravovaná v systému je pojištěna na škody způsobené TOPTRANSEM do 1 000 000 Kč již v ceně přepravného. U přeprav ČR/SR (SR/ČR) jsou zásilky pojištěny dle podmínek dohody CMR.
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Bližší informace naleznete na www.toptrans.cz .
 • Cena dopravy bude účtována dle skutečných nákladů a platného ceníku v době objednávky zboží. Výši dopravného sdělíme při potvrzení objednávky. TOP TRANS vyúčtuje výši přepravních nákladů přímo odběrateli zboží. Ceník dopravy TOP TRANS je  k dispozici na výše uvedené internetové stránce přepravce. DPH je učtováno dle platné legislativy 

 Přepravní služba FOFR - lze použít pro autobaterie

 • Zboží Vám bude doručeno většinou do 24 hodin od odeslání (nikoliv od objednání) na Vámi udanou adresu
 • Zboží můžete platit bankovním převodem předem nebo dobírkou
 • Dodání zajišťuje přepravní systém FOFR.
 • FOFR přepravuje zásilky do hmotnosti 2000kg v různých režimech doručení od 24h - 96h více na www.fofr.cz 
 • Reklamace mechanického poškození z přepravy - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné situaci řešit dle aktuálního reklamačního postupu FOFR.. Bližší informace naleznete na www.fofr.cz
 • Cena dopravy bude účtována dle skutečných nákladů a platného ceníku v době objednávky zboží. Výši dopravného sdělíme při potvrzení objednávky. Ceník dopravy FOFR je  k dispozici na výše uvedené internetové stránce přepravce. DPH je učtováno dle platné legislativy. 
 • Akumulátory lze posílat službou FOFR.    

Osobní odběr

 • Objednané zboží je možné vyzvednout osobně na provozovně naší společnosti v ve Starém Městě u Uherského Hradiště na základě předchozí dohody. V tomto případě neúčtujeme dopravné

Rozvozová služba - ZDARMA

 • ROZVOZ ZDARMA každý den na trase Staré Město směr Bzenec - Strážnice, Staré Město směr Veselí nad Moravou - Strážnice - při objednávce uveďte do poznámky místo dovozu

8. Záruka (reklamace)

Prodávající poskytuje kupujícímu – fyzické osobě – občan bez IČO - záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců

Prodávající poskytuje kupujícímu s přiděleným identifikačním číslem – podnikatel - záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců (na některé druhy zboží poskytuje prodávající záruční dobu delší, v závislosti na délce záruční doby poskytované dodavatelem - taková skutečnost bude potvrzena individuálně). Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na vady, zaviněné výrobcem.
Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené: a) neodborným použitím či skladováním zboží; b) mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním; c) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem); d) jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)
V záruční době jsou veškeré závady kryté zárukou odstraněny bezplatně.
Postup při reklamaci vady zboží.

 Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po jeho dodání.
Zjevné vady je kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží či výskytu vady. Veškeré reklamace budou uplatňovány pouze v písemné formě, a to výhradně na formuláři prodávajícího, který je dostupný v sídle prodávajícího nebo na eshop.tza.cz
Kupující nesmí s vadným zbožím nijak nakládat (zejména jej sám nesmí opravovat; může tak učinit až s předcházejícím souhlasem prodávajícího; v opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci). Kupující doručují reklamované zboží na své náklady do sídla prodávajícího.

Reklamační řád firmy TZA, spol. s r.o. poskytneme na vyžádání zákazníka.

9. Odstranění vad zboží

 Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, prodávající předá reklamované zboží výrobci na posouzení reklamovaného zboží. Dle posouzení výrobce bude reklamace uznána nebo neuznána.Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů.
Pokud prodávající zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace (včetně nákladů na dopravu).
Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu pouze v případě oprávněné reklamace.  Kupující nemá právo požadovat náklady vzniklé mu v souvislosti s reklamací zboží.
Prodávající zašle reklamovanou věc po vyřízení reklamace nazpět kupujícímu na náklady kupujícího, popř. si je kupující vyzvedne osobně či prostřednictvím svého zástupce.
Reklamované zboží firma TZA, spol. s r.o. nerozváží

Reklamační formulář ke stažení zde

10. Opravené náhradní díly

V našem internetovém obchodě lze objednat i opravené náhradní díly na nákladní a užitkové automobily, které jsou v názvu označeny „opr.“ za podmínky, že bude předem dodán nefunkční, ale opravitelný díl. Pro tuto formu nákupu je nejvhodnější osobní odběr popř. rozvozová služba.

11. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu eshop.tza.cz , který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

12 Závěrečná ustanovení

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy.
Veškeré spory budou přednostně řešeny zásadně mimosoudně. V případě řešení sporu mimosoudní cestou může kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci nebo spor řešit on-line prostřednictvím ODRplatformy. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu kontaktovat firmu TZA, spol. s r.o. pro řešení této situace.
V případě řešení sporů soudní cestou, je k jejich řešení příslušný místně příslušný soud prodávajícího. Veškeré spory budou řešeny dle Českého práva.

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

Výkupní ceny autobaterií
kapacita baterie 40 - 45 Ah  -       60,- Kč vč. DPH
                              46 - 60 Ah  -       80,- Kč vč. DPH 
                              61 - 74 Ah  -     100,- Kč vč. DPH
                              75 - 100 Ah  -   120,-Kč vč. DPH 
                            101 - 125 Ah  -   150,-Kč vč. DPH
                            126 - 180 Ah  -   200,-Kč vč. DPH
                             181 - 225 Ah -   280,- Kč vč.DPH  

 

Provozovatel - TZA, spol. s r.o si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2010.

Datum aktualizace: 05. 05. 2018

Vytisknout stránku

VOLNÁ MÍSTA

AUTOBATERIE - Co Vás zajímá - NÁVODY

Při nákupu nové baterie výkup použité baterie dle kapacity
Výkupní ceny autobaterií

ROZVOZ  ZDARMA každý den
Staré Město směr Bzenec-Strážnice
Staré Město směr Veselí nad Moravou-Strážnice 
 

zásilky Česká pošta 
-cena dle aktuálního ceníku
více než 30kg FOFR
SK - cenu sdělíme dle objednávky


Kde nás najdete

Uherské Hradiště - Staré Město 
          tza@tza.cz

Tel.: +420 606 797 151

         +420 725 128 170

 


Navštivte naše firemní stránky

www.tza.cz
ZDROJ.cz - katalog odkazů

© 2020, TZA, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů Profesionální CMS | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3