X
Produkt byl přidán do objednávky.
Zpět
Úvod AUTOBATERIE - Co Vás zajímá - NÁVODY

AUTOBATERIE - Co Vás zajímá - NÁVODY

Co je AKUMULÁTOR
Akumulátor (autobaterie, motobaterie) je zásobníkem elektrické energie našeho vozidla, proto je velmi důležitou součástí, závisí na něm spolehlivost uvádění motorového vozidla do činnosti i funkce dalších agregátů. Vydanou energii mu vrací nabíjecí souprava vozidla, která musí splňovat předepsané parametry tak aby docházelo k jeho správnému dobíjení.
Autobaterie, motobaterie obecněji akumulátor je elektrochemický zdroj stejnosměrného elektrického proudu, který současně slouží pro opakované uchovávání elektrické energie. Akumulátor je sekundární článek, který se musí nejdříve nabít a poté slouží jako zdroj elektrické energie. Akumulátor je složen ze záporné deskové elektrody (katody) a kladné deskové elektrody (anody), mezi ně je vložen separátor (deska z elektricky nevodivého materiálu) ponořeno do elektrolytu (roztok kyseliny sírové a destilované vody o hustotě 1,285kg/dm3, o napětí 2,1V) tuto sestavu nazýváme článkem. Pro výrobu kladných a záporných deskových elektrod slouží olovo, které má schopnost opakovaně bez poškození vydat najednou velký proud potřebný při startu vozidla.

NAPĚTÍ baterie (V) : je sestava článků o napětí 2,1V. Počet článků dává napětí autobaterie. Autobaterie 6V složena ze tří článků 3x2,1, autobaterie 12V složena z šesti článků 6x2,1. Dobře nabitá 12V autobaterie může mít až 12,9V

KAPACITA baterie (Ah)udává kolik proudu dokáže baterie teoreticky poskytnout. Akumulátor s hodnotou 44Ah je schopen dodávat - jeden ampér po dobu 44 hodin, nebo 44 ampér po jednu hodinu. Hodnota je dána množstvím olověných desek a elektrolytu v baterii. Skutečná (disponibilní) kapacita číní nanejvýš 70% teoretické.

STARTOVACÍ PROUD baterie (A)se dnes udává podle normy EN jako proud, který je baterie schopna poskytovat deset vteřin 3x po sobě, aniž by došlo k poklesu napětí pod 7,5V. Zvyšuje se zhruba s kapacitou akumulátoru, ale dražší baterie jej mývají vyšší – je dán povrchem olověných desek v každém článku, tedy jejich počtem.

JAK VYBRAT SPRÁVNOU AUTOBATERII ?
• Každé vozidlo má od výrobce předepsanou baterii určité kapacity. Bývá uvedeno v návodu k obsluze vozidla.
• Vyhledání baterie podle značky a typu vozidla na internetových stránkách výrobce:
VARTA :http://www.varta-automotive.com/index.php?id=255&L=3
ZAP:http://katalog.zap.pl/findbycar2/index
• Pokud si nejste jisti přijeďte nebo zavolejte na naši prodejnu rádi Vám poradíme.
     mobil: 725128170, e-mail: tza@tza.cz , kontaktní formulář

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ AUTOBATERIE DO VOZIDLA
• vypněte motor a všechny elektrické spotřebiče ve vozidle.
• používejte izolované nářadí předejdete tak možnému zkratu
• nejdříve odpojte záporný  pól – MÍNUS, poté kladný pól - PLUS
• uvolněte přídržný systém autobaterie ve vozidle, baterii vyjměte a vložte novou, tuto řádně upevněte
• při montáži nové baterie dbejte na správnou polaritu, nejdříve připojte kladný pól - PLUS, poté záporný pól - MÍNUS
• svorky i póly baterie musí být čisté, lehce namazané vazelínou  a  zapadat do sebe celou plochou, aby byl spoj dobře vodivý – jinak může dojít k vysokému přechodovému odporu, slabý výkon autobaterie při startu nebo až k roztavení kontaktů autobaterie
• do vozidel s 24 V soustavou – montujte 2 totožné baterie, vždy vyměňte obě baterie za nové, nedoporučuje se kombinovat novou baterii se starší - nová autobaterie bude přebíjena a starší se nedobije – dojde ke zkrácení životnosti

ÚDRŽBA, PROVOZ A DOBÍJENÍ AUTOBATERIE
Provoz autobaterie
• nová autobaterie je již z výroby naplněna elektrolytem (roztok H2SO4) o hustotě 1,28g/ml3 a plně nabitá k okamžitému použití.
• dobíjení autobaterie má za normálních okolností na starosti alternátor vozidla v rozsahu  od 13,8V do 14,6 V - při běhu motoru spotřebiče ve voze a motor odebírají energii z alternátoru, nikoliv z autobaterie a autobaterie se zároveň dobíjí
• pokud jezdíme denně do 30km a k tomu  3x až 4x startujeme, svítíme atd. autobaterie  se nestačí  dobíjet  a je třeba ji jedenkrát za dva měsíce nabít. Jinak dochází k hlubokému vybití  a sulfatizaci baterie, což snižuje životnost.
• kontrolu dobíjení  a stav nabití baterie proveďte alespoň 2x ročně, jeli možné u autobaterie zkontrolovat hladinu elektrolytu, učiňte tak.
KAMIONOVÁ DOPRAVA
• uvědomte si, že jde o startovací autobaterii, nikoliv o trakční baterii.
• v případě využívání autobaterií jako zdroje energie při  přenocování  řidičů (topení, televize, kávovary, počítač a jiné spotřebiče), je nutné jim věnovat častější  údržbu.
• alespoň jednou za tři měsíce je třeba autobaterie z vozidla vymontovat a dobít - hustota elektrolytu má být 1,28 g/ml3  (100%). Za vynaloženou péči se Vám autobaterie odmění výrazně delší životností.  

Nabíjení autobaterie

• v případě že napětí autobaterie klesne pod 12,5V, je nutno baterii dobít
• před nabíjením demontujte baterii z vozidla a umístněte ji na dobře odvětrávané místo
• zkontrolujte hladinu elektrolytu, která musí  být  10 mm nad deskami pokud  je hladina nižší, dolijeme destilovanou vodou - nikdy nepřekračujte maximální vyznačenou hladinu elektrolytu - v provozu hrozí vytečení elektrolytu mimo baterii.
• POZOR!!!  Při nabíjení se tvoří vysoce výbušný plyn a může dojít k explozi! 
• jestliže napětí  klesne k 12,2V, dobijete baterii nabíječkou
• při poklesu napětí k 11V je velmi složité akumulátory Ca/Ca správně nabít, vyžadují speciální postupy následného nabíjení, kterých nejsou levné hobby nabíječe schopné. V případě hlubokého vybití k hranici 10,5V se obvykle úplně zničí.
• nabíječku připojujte nejdříve k autobaterii a poté ke zdroji střídavého proudu. Odpojte ji v opačném pořadí
• při nabíjení nesmí elektrolyt vytékat z článků. Teplota autobaterie nesmí překročit 40°C. Při dosažení teploty nabíjení přerušte
• po skončení  nabíjení  překontrolujte hladinu elektrolytu a případně doplňte destilovanou vodou
• systematické přebíjení nebo nedobíjení autobaterii škodí a zkracuje životnost.
• baterii nabíjíme proudem  0,1 kapacity do plného stavu (příklad baterii 44Ah nabíjíme 4,4 A - baterii budeme nabíjet 10 (4.4A * 10h = 44Ah kapacity) hodin
• plně - hluboce vybitou baterii je zapotřebí dobít v co nejkratším možném čase, jinak dojde k nevratnému poškození baterie - baterie trvale udržovaná v nedostatečně nabitém stavu se ničí (sulfatuje), její plná kapacita se nedá obnovit, taktéž nelze obnovit plnou kapacitu baterie, která byla v provozu při nízké  hladině elektrolytu, pod bodem minima
• u nabité baterie naměříme pomocí voltmetru více jak 12,6 V, elektrolyt vykazuje hustotu 1,28g/cm3
• stav  plného nabití je potvrzen, pokud se dosažené hodnoty hustoty a napětí nemění ani po měření za další dvě hodiny
• autobaterie technologie Ca/Ca nabíjíme klasickou nabíječkou s možností regulace výšky nabíjecího proudu, nebo automatickou nabíječkou která sama mastavuje a hlídá výšku nabíjecího proudu
• nabíjet baterie typu AGM, GEL lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL

Kontrola stavu nabití autobaterie – měření napětí a hustoty elektrolytu
Baterii ponecháme v klidu, tedy měříme až několik hodin po jízdě nebo nabíjení. Použijeme voltmetr/hustoměr a změříme napětí autobaterie v klidu/hustotu elektrolytu. Dále se řídíme dle přiložené tabulky.

Stav nabití 100% 70% 50% 25%
Hustota elektrolytu 1,28 g/cm3 1,23 g/cm3 1,19 g/cm3 1,14 g/cm3
Napětí baterie Více jak 12,6V 12,4 - 12,54V 12,24 - 12,4 V 11,88 - 12,18V

AUTOBATERIE a zima
Autobaterie v zimě trpí nízkými teplotami. Vybitá autobaterie, dokáže zamrznout už při několika málo stupních pod nulou (hrozí i roztržení autobaterie). Nabité autobaterii, nevadí ani mrazy několik desítek stupňů pod nulou. Pokud jezdíte delší trasy, baterie se zvládá sama dobít prostřednictvím alternátoru. Pokud však máte v zimě častější starty, nebo jezdíte kratší trasy, baterie nestíhá doplnit celou kapacitu, kterouvydá na nastartování motoru. V těchto okamžicích je dobré baterii častěji kontrolovat a dobíjet. Nejjednodušší orientační test kapacity baterie je možný prostým změřením napětí baterie a vyhodnotit dle předchozí tabulky (měření provádíme, když je baterie v klidu, tedy několik hodin po jízdě).

AUTOBATERIE a léto
Mnoho lidí se mylně domnívá, že autobaterie je v létě v bezpečí, to však není tak úplně pravda. Při vysokých letních teplotách, autobaterie trpí větším samovybíjením. V případě že autobaterii nedobíjíme dlouhými jízdami, nebo ji nekontrolujeme a nedobíjíme nabíječkou, může u baterie vlivem samovybíjení dojít až k celkovému vybití a nízkým hodnotám kapacity. Jestliže baterie při hlubokém vybití není ihned nabitá, dochází k sulfataci desek. Dochází k nárůstu krystalů síry na deskách baterie, které jsou velmi ostré, snadno propojí pozitivní desky s negativními a způsobí tak zkrat daného článku. Míra sulfatace závisí na hloubce vybití a trvání tohoto stavu. Zcela vybité Ca/Ca baterii stačí k úplnému zničení i jediný den - autobaterii je důležité kontrolovat i v létě. Baterie která přes léto takto trpí projeví svou sníženou kapacitu právě v zimě, kdy je v motoru vlivem nízkých teplot mnohem větší vnitřní odpor a autobaterie musí podat maximální výkon.

Proto se Vám určitě vyplatí autobaterie poctivě a správně kontrolovat, dobíjet a udržovat hladinu elektrolytu jak v létě, tak v zimě. Každé hluboké vybití autobaterie a promrznutí snižuje kapacitu a zkracuje životnost autobaterie, nebo ji ihned nenávratně zničí.

SKLADOVÁNÍ
• Pokud baterii nepoužíváme, demontujeme ji z vozidla.
• Během skladování chráníme autobaterii před atmosférickými vlivy.
• Výkyv teplot a vlhkosti  by měly být co nejmenší.
• Na povrchu baterie se nesmí pokládat vodivé ani nevodivé předměty.
• Při poklesu klidového napětí autobaterie pod 12,50V, je nutné autobaterii dobít.

LIKVIDACE POUŽITÉ BATERIE
• Baterie je nebezpečný odpad - obsahuje převážně olovo a kyselinu sírovou
• Použitou autobaterii vždy předejte k ekologické likvidaci odborné firmě, nebo vašemu      dodavateli nové baterie: náš ceník výkupu použitých baterií.

TECHNOLOGIE VÝROBY BATERIÍ
Ca/Ca technologie baterie jejichž desky jsou pro vyšší tuhost legovány vápníkem. Vůči dříve používanému antimonu snížila tato technologie spotřebu vody až na čtvrtinu, proto baterie tohoto principu bývají bezúdržbové. Snesou vyšší proudy, ale v případě hlubokého vybití vyžadují speciální postupy následného nabíjení, jihž nejsou levné hobby nabíječe schopné. V případě hlubokého vybití k hranici 10,5V se obvykle úplně zničí.
Legování stříbrem technologie, která u Ca/Ca baterií usnadňuje nabíjení.
Power Frame pozitivní deska není odlita ani vyrobena metodou tahokovu, ale vystřihována z olověného plechu. Nemá ostré okraje, takže nehrozí propíchnutím separátoru a zkratem mezi pozitivními a negativními deskami. Technologie zvyšuje spolehlivost.
Hluboké vybití nastane když akumulátor zcela vybijete, a  ponecháte ho tak několik dnů. Baterie upadne do stavu hlubokého vybití, měřené napětí voltmetrem (bez zatížení) poklesne pod 10,5V, uvnitř baterie započne proces sulfatace.  Autobaterie, která se nachází ve stavu hlubokého vybití, nejde nabít běžnou hobby nabíječkou (ta nabíjení buď vůbec nespustí, nebo se přehřívá) vyžadují speciální postupy následného nabíjení.  Na autobaterii poškozenou hlubokým vybitím s následnou sulfitací se nevztahuje záruka.
Sulfitace při hlubokém vybití baterie dochází k nárůstu krystalů síry, které jsou velmi ostré, snadno propojí pozitivní desky s negativními a způsobí tak zkrat daného článku. Míra sulfatace závisí na hloubce vybití a trvání tohoto stavu. Zcela vybité Ca/Ca baterii stačí k úplnému zničení i jediný den.
Autobaterie technologie Ca/Ca nabíjíme klasickou nabíječkou s možností regulace výšky nabíjecího proudu, nebo automatickou nabíječkou která sama mastavuje a hlídá výšku nabíjecího proudu

AGM (Aktive Glass Mat) technologie nejnovější technologie autobaterií, kde elektrolyt je vsáknutý ve skelné vatě, která od sebe odděluje jednotlivé desky. Tyto autobaterie mají při stejném rozměru mnohem vyšší kapacitu i startovací proud a zhruba dvouapůlnásobnou životnost. Skelná vata totiž zabraňuje vypadávání aktivní hmoty z mřížky (následkem stáří či otřesů), což je hlavní druh opotřebení i řádně provozovaného akumulátoru. Jsou určeny zatím takřka výhradně do prvomontáže pro automobily vybavené systémy stop-start (samočinným vypínáním motoru na křižovatkách), u nichž je zátěž akumulátoru výrazně zvýšená. Budou nabízeny i pro aftermarket, ale zřejmě nikdy nebudou dostupné pro všechny vozy. Společně s nimi totiž přichází revoluční zjednodušení sortimentu – veškeré modely vozidel pokryje zhruba deset typů baterií. Akumulátory AGM jsou nejen velmi výkonné, ale například ani při nárazu z nich nevyteče elektrolyt (kyselina) Mezi baterie s technologií AGM patří modelová řada VARTA START-STOP PLUS a kompletní sortiment značky OPTIMA
Výhody technologie AGM
       - absolutně bezúdržbové
       - odolné proti vytečení elektrolytu
       - vysoce výkonné
       - vhodné do vozů se systémy Start&Stop s regeneračním brzděním
       - odolná proti otřesům
       - možnost umístění i v náklonu včetně umístění v kabině řidiče (neuniká žádný plyn)
       - nízké samovybíjení
       - lepší výkon pro krátkodobé startovací proudy (vyšší startovací proudy)
       - zvýšená odolnost při cyklickém zatížení
       - delší životnost
Nabíjet baterie typu AGM lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.

 GEL technologie baterií je velmi podobnátechnologii AGM, ale místo absorpčního materiálu, kterým je u AGM skelná vata využívá jako elektrolyt křemíkový gel, proto je zde ještě větší provozní i manipulační bezpečnost. Díky gelovému elektrolytu se také uvádí  až o jednu třetinu delší životnost, lepší odolnost proti vibracím, kratší servisní intervaly a delší doba skladování s menším stupněm samovybíjení. Díky většímu nároku na prostor uvnitř baterie mají však gelové baterie menší kapacitu i výkon než baterie AGM ve stejném rozměru. Vynikající teplotní stabilita, vysoká schopnost vybíjení „do hloubky“ a dobrá obnova z hlubokého vybíjení. Baterie může být uskladněna bez vybíjení po dobu 30 dnů, a přesto si zachová 100% své kapacity. Akumulátory Gelové série mají gelový elektrolyt a nedochází tak ke vzniku sulfátů a vrstvení elektrolytu. Koroze elektrod je samozřejmě také velmi nízká. Gelová kostrukce navíc snižuje vibrace, které mohou způsobit poškození desek. Hluboké cykly vybíjení jsou proti AGM typům zvýšeny o 50% a nepřítomnost kapalin v elektrolytu zabraňuje vylití baterie a umožňuje snadnou instalaci v jakékoli poloze. S výše uvedenými výhodami gelových baterií si můžete být jisti jejich dlouhou životností a vhodností pro pohyblivé aplikace jako jsou golfové nebo vysokozdvižné vozíky, lodě poháněné elektromotory aj. Díky vyššímu stupni cykličnosti jsou velmi vhodné pro použití ve fotovoltaických systémech typu Off-Grid (ostrovní aplikace) například pro napájení chat a objektů mimo dosah elektrické sítě. Za gelové baterii jsou také považovány baterie VRLA, nebo uzavřené olověné baterie řízené bezpečnostním přetlakovým ventilem
Výhody technologie GEL
        - absolutně bezúdržbové
        - odolné proti vytečení elektrolytu
        - velmi výkonné
        - prodloužená životnost
        - odolná proti otřesům
        - možnost umístění i v náklonu
        - nízké samovybíjení
        - vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům
        - delší životnost proti běžným akumulátorům
Nabíjet baterie typu GEL lze pouze nabíječi, které mají režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL.

EFB (Enhanced Flooded Battery) technologie levnější varianta autobaterie pro vozy se systémem stop-start. Jejich desky jsou oboustranně pastovány aktivní hmotou o větší síle a pozitivní deska je navíc vložena do tenkého skleněného rouna. EFB autobaterie jsou ideální pro použití ve vozidlech se systémem Start-Stop/Micro technologie Hybrid a vozidel s mnoha elektrickými spotřebiči. Pro dobrou tepelnou stabilitu je tento typ baterie vhodný k instalaci v motorovém prostoru, ale také pro použití v oblastech s horkým klimatem.
Výhody technologie EFB
         - bezúdržbové
         - zvýšená odolnost proti vytečení elektrolytu
         - zvýšená odolnost vůči otřesům
         - vyšší odolnost v cyklické zátěži proti běžným akumulátorům (delší životnost)

KLASICKÉ NABÍJEČKY (možnost regulace výšky proudu) - nabíjíme autobaterii maximálně jednou desetinou celkové kapacity autobaterie. Tedy nabíjecí proud u autobaterie kapacity 74Ah bude 7.4A. Baterii budeme nabíjet 10 (7.4A * 10h = 74Ah kapacity) hodin, odpojíme nabíječku, aby nedošlo k přebití. V případě údržbových autobaterií nezapomeňte uvolnit víka autobaterie, nabíjením dochází v baterii k chemickým reakcím mimo jiné i k tvorbě vodíku, pokud nemá kam odcházet, hrozí exploze autobaterie. Při nabíjení nemanipulujte s otevřeným ohněm, nabíjejte v dobře větrané místnosti. Po ukončení nabíjení ponechte autobaterii alespoň 2 hodiny v klidu.

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY - nabíječky samy analyzují stav autobaterie, plně ji nabijí a po nabití přepnou do udržovacího režimu, což je neustálé nabíjení malým udržovacím proudem. Nedojde tak ani k přebití baterie. Obsahují též ochranu proti přepólování či přetížení. Jsou vhodné pro všechny druhy autobaterií (motobaterií).

NABÍJENÍ BATERIÍ typ AGM/GEL - pro nabíjení tohoto typu baterií vždy ověřte, jestli vaše nabíječka podporuje režim pro nabíjení akumulátorů AGM/GEL. Pro nabíjení těchto akumulátorů nepoužívejte klasické nabíječky bez tohoto režimu.

Vytisknout stránku

VOLNÁ MÍSTA

AUTOBATERIE - Co Vás zajímá - NÁVODY

Při nákupu nové baterie výkup použité baterie dle kapacity
Výkupní ceny autobaterií

ROZVOZ  ZDARMA každý den
Staré Město směr Bzenec-Strážnice
Staré Město směr Veselí nad Moravou-Strážnice 
 

zásilky Česká pošta 
-cena dle aktuálního ceníku
více než 30kg FOFR
SK - cenu sdělíme dle objednávky


Kde nás najdete

Uherské Hradiště - Staré Město 
          tza@tza.cz

Tel.: +420 606 797 151

         +420 725 128 170

 


Navštivte naše firemní stránky

www.tza.cz
ZDROJ.cz - katalog odkazů

© 2020, TZA, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Využívá systém pro správu e-shopů Profesionální CMS | eod.cz | XHTML 1.0 | CSS 3